Februari - Schiphol: afspraak = afspraak!

Schipho! Deze tekst stond op onze verkiezingsborden en hier zijn wij volop mee aan de slag om dit concreet te maken. Wij vinden dat de balans tussen vliegen en wonen in Uithoorn en De Kwakel ernstig is verstoord en dat deze weer hersteld moet worden. Hiervoor nemen wij actief deel aan de werkgroep Schiphol van de gemeenteraad van Uithoorn.

Deze raadswerkgroep, waaraan alle fracties en het college van B&W deelnemen, is aangesteld om de in het Alders-akkoord (2008) beloofde hinderbeperking voor Uithoorn nu eindelijk concreet te maken. Zolang er geen duidelijke en concrete afspraken zijn, die ook zichtbaar en hoorbaar zijn, valt er wat ons betreft met Uithoorn en De Kwakel niet te praten over een verdere groei van Schiphol. Eerst zien, dan geloven is ons uitgangspunt!

Onze fractie heeft helaas moeten constateren dat de afspraken die in het verleden zijn gemaakt, eenzijdig worden uitgelegd en toegepast. Afspraken over hinderbeperkende maatregelen en afspraken ten aanzien van het gebruik van start- en landingsbanen lijken te zijn vergeten, maar het aantal vliegbewegingen is wel toegenomen.

Deze groei heeft vooral over Uithoorn en De Kwakel plaaatsgevonden door het toenemende gebruik van de Aalsmeerbaan. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat gaan startende en landende vliegtuigen over onze mooie dorpen heen, wat de leefomstandigheden van onze inwoners ernstig onder druk zet. Dit zorgt voor verstoring van de nachtrust en trillende ramen, waardoor een gesprek voeren of televisie kijken niet mogelijk is.

Uiteraard realiseert onze fractie tegelijkertijd dat veel mensen in Uithoorn en De Kwakel direct of indirect afhankelijk zijn van Schiphol als het gaat om de werkgelegenheid en de internationale handel. De hub-functie die Schiphol heeft en daardoor de belangrijk positie binnen de internationale luchtvaart, zorgt voor economische welvaart. Hierbij hoort echter een grootte en groei die past bij deze functie en die in verhouding is met de omgeving.

Kortom: afspraak is afspraak! Begin met het nakomen van de gemaakte afspraken voor beperking van geluidshinder in Uithoorn en De Kwakel. Daarbij is het van belang dat er duidelijke normen komen, zodat er ook actief gehandhaafd kan gaan worden.