Juni 2018 - Terugblik op 2017

Afgelopen donderdag 28 juni is, tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, de Jaarrekening van 2017 behandeld. 

Het resultaat van de Jaarrekening 2017 is 1,2mln euro negatief en valt daarmee lager uit dan de 1,6mln euro negatief die oorspronkelijk was begroot. Hoewel Gemeentebelangen niet tevreden is met een negatief resultaat, is er wel waardering voor het college dat het is gelukt om het resultaat te verbeteren ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Waakzaamheid blijft geboden; de financiële positie van onze gemeente is de laatste jaren weliswaar verbeterd, maar nog niet voldoende goed. 

Onze inbreng tijdens de vergadering is te lezen door het pdf document onderaan dit bericht te downloaden en te openen. 

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp of over andere onderwerpen, neemt u dan contact op met onze fractie via info@gemeentebelangen.nl of door het contactformulier op deze website in te vullen.