Mei 2018 - Vierde persbericht coalitie onderhandelingen

De zes onderhandelaars van Gemeentebelangen, VVD en DUS! melden dat er overeenstemming is bereikt over een coalitie voor de komende periode 2018-2022. Het concept coalitieakkoord, dat is opgesteld door de zes onderhandelaars, wordt momenteel afgerond. De definitieve versie zal naar verwachting woensdag 9 mei aan de gemeenteraad van Uithoorn worden verstuurd, waarna het openbaar gemaakt wordt.

De drie nieuwe wethouders zullen in de bijzondere raadsvergadering van 17 mei worden benoemd. In dezelfde raadsvergadering van 17 mei wordt ook het coalitieakkoord besproken door de gemeenteraad van Uithoorn.

Het college van B&W zal bestaan uit waarnemend burgemeester Pieter Heiliegers en de drie wethouders
Hans Bouma (Gemeentebelangen), Jan Hazen (VVD) en Ria Zijlstra (DUS!).

De drie partijen zijn verheugd over het resultaat en kijken uit naar een periode van samenwerking, waarbij
de inwoners van Uithoorn en De Kwakel centraal gesteld worden.

We wensen het college van B&W daarbij veel succes.

Vertegenwoordigers Gemeentebelangen: Herman Bezuijen en Ferry Hoekstra
Vertegenwoordigers VVD: Marcel van Haren en Nikc Bergman
Vertegenwoordigers DUS!: Ans Gierman en José de Robles

De portefeuilleverdeling is als volgt:

Waarnemend burgemeester Pieter Heiliegers:
- Openbare orde en integrale veiligheid
- Regionale zaken en intergemeentelijke samenwerking (inclusief Duo+)
- Personeel & Organisatie
- Burgerzaken, dienstverlening, juridische zaken en E-gemeente
- Handhaving
- Kunst en Cultuur

Wethouder Hans Bouma (Gemeentebelangen):
- Wonen (exclusief De Rietkraag)
- Woonomgeving
- Financiën
- Vastgoed
- Schiphol
- Milieu
- Participatie en Communicatie

Wethouder Jan Hazen (VVD):
- Economische Zaken
- Ruimtelijke Ontwikkeling
- Ontwikkeling De Rietkraag
- Verkeer
- Openbaar Vervoer
- Sport

Wethouder Ria Zijlstra (DUS!):
- Sociale zaken, werkgelegenheid & participatiewet
- Maatschappelijke Ondersteuning & Zorg
- Jeugdzorg
- WMO
- Integratie
- Jeugd & Onderwijs