April 2018: Derde persbericht coaltie onderhandelingen

In het proces rond de vorming van een nieuwe coalitie zijn vertegenwoordigers van Gemeentebelangen, VVD en DUS! met elkaar in gesprek.

Deze gesprekken verlopen in een positieve sfeer en het ziet er naar uit dat de drie partijen het met elkaar eens worden. Naast een aantal zeer constructieve gesprekken over de inhoud van het coalitieakkoord is ook al verkennend gesproken over een mogelijke portefeuilleverdeling bij de wethouders. De kaders uit de strategische visie 2030 van Uithoorn zijn de leidraad bij de opstelling van het coalitieakkoord.

Dit vraagt een zorgvuldig proces en de vertegenwoordigers kiezen voor kwaliteit boven
snelheid.

In dit kader, maar ook omdat de schoolvakanties voor de deur staan waarin er geen
raadsvergadering gepland worden, wordt gestreefd naar een installatie van de drie nieuwe
wethouders en het aanbieden van een nieuw coalitieakkoord in de tweede helft van mei.

Zodra inhoudelijk meer bekend is, zullen wij u hierover informeren.

Vertegenwoordigers Gemeentebelangen
Herman Bezuijen
Ferry Hoekstra

Vertegenwoordigers VVD
Marcel van Haren
Nick Bergman

Vertegenwoordigers DUS!
Ans Gierman
José de Robles