Maart 2018 - Uitslag verkiezingen - GB wint!

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is definitief vastgesteld. Na telling van alle stemmen is gebleken dat Gemeentebelangen de grootste partij is geworden van onze gemeente! De komende raadsperiode mogen wij 5 raadsleden afvaardigen.

De volledige uitslag en het proces verbaal van het hoofd stembureau is terug te lezen via de volgende link:
https://www.uithoorn.nl/inwoner-ondernemer/nieuws/definitieve-uitslag-gemeenteraadsverkiezing-2018

In de komende weken zullen de partijen bezig zijn met de formatie onderhandelingen om tot een coalitie te komen en zal er gewerkt worden aan het opstellen van een coalitieprogramma waar het college van burgemeester en wethouders de komende periode mee aan de slag kan gaan.