Maart 2018 - Meer aandacht en onderhoud Libellebos

In de snijdende kou op zaterdagochten 3 maart jl. hebben de fractieleden Iris Theijssen, Ferry Hoekstra, Sjaak Verhaar en Rolf Polak van Gemeentebelangen een rondleiding gehad in het Libellebos van Walter Busse, bestuurslid van de Groengroep Uithoorn. Aanleiding hiervoor zijn de opmerkingen en klachten die Gemeentebelangen geregeld ontvangt van inwoners over de matige staat van onderhoud van Uithoorns grootste ‘bos’.

Walter ontvangt ons bij de ingang van het park aan de zijde bij de Wiegerbruinlaan . Van hieruit lopen we het bos in en vertelt Walter over de zichtlijnen die het park zo bijzonder kunnen maken: “Door te snoeien kun je voorkomen dat watergangen en doorkijken dichtgroeien en hou je zichtlijnen open, waardoor veel meer te zien is voor de mensen die gebruik maken van dit gebied.”

Tijdens het lopen valt het de fractieleden op dat er veel omgevallen bomen en afgezaagde takken liggen langs de paden. Walter vertelt hierover: “Het laten liggen van omgevallen bomen en afgezaagde takken lijkt in eerste instantie goed voor de dieren die leven in het bos, maar worden door deze dieren niet gebruikt als ze te dicht langs de wandelpaden liggen. Daarom zie ik liever dat omgevallen bomen uit de buurt van de paden worden opgeruimd en verder weg in het bos op houtrillen worden opgestapeld. Dit is goed voor de biodiversiteit en op deze manier blijven de wandelpaden netjes. Ook kunnen takken tot houtsnippers vermalen worden en gebruikt worden om natuurlijke paden van te maken waardoor mensen op meer plekken in het bos kunnen komen.”

Wat verder opvalt zijn de omgevallen bomen die enorme stukken grond mee omhoog hebben getrokken: “Een omgevallen boom trekt door de wortelkluit de grond mee omhoog”, aldus Walter.  “Dit is goed te zien aan de bosrand van het veld waar de grote grazers staan. Hierdoor worden oevers kapot getrokken en ontstaat een rommelig beeld. Door de boom direct na het omvallen af te zagen van de wortelkluit, valt de grond weer terug op zijn oorspronkelijke plek en valt de schade aan de oevers mee.”

Op de vraag wat er voor nodig is om het Libellebos nog aantrekkelijker te maken antwoordt Walter: “Meer aandacht en onderhoud. Een aantal jaren geleden heeft de Groengroep samen met de gemeente een gedeelte van het Libellebos opnieuw ingericht. Door hier een vervolg aan te geven en door het gebied meer te onderhouden dan nu het geval is, kan er een hoop bereikt worden.”

Als voorbeeld noemt Walter de variatie van planten: “Op dit moment zie je dat bramenstruiken en brandnetels de overhand hebben. Door vaker te maaien en op plekken meer licht toe te laten door gericht te snoeien, kan je andere planten de gelegenheid geven om te groeien. De diversiteit zal hierdoor toenemen en daardoor ook de beleving van de gebruikers.”

Het laatste punt wat besproken wordt zijn de verschillende functies die het gebied kan hebben. De fractieleden vragen zich af of er niet meer gedaan kan worden om het gebied de oorspronkelijke recreatieve functie met natuurwaarde terug te geven. Walter antwoord: “Door de natuur zijn gang te laten gaan en geen onderhoud te plegen, verliest het gebied op lange termijn zijn waarde voor de gebruikers. Dat zou jammer zijn omdat dit in de directe omgeving van Uithoorn het enige bos is. Ik zou dan ook graag zien dat er periodiek meer aandacht wordt geschonken aan het Libellebos zodat kinderen er kunnen blijven spelen, volwassenen er kunnen wandelen en honden er los kunnen lopen.”

Gemeentebelangen is van mening dat het Libellebos voor inwoners van Uithoorn en De Kwakel een belangrijk onderdeel is van hun leefomgeving en woongenot. Zoals blijkt uit bovenstaand verhaal kan er met iets meer aandacht en periodiek onderhoud al een hoop bereikt worden. Gemeentebelangen heeft eerder al aandacht gevraagd voor de kwaliteit en onderhoud van het openbaar groen in Uithoorn en De Kwakel en zal dit specifiek voor het Libellebos nogmaals gaan doen. Op deze manier blijft onze gemeente groen en aantrekkelijk om in te wonen!