Maart 2018 - Meer ruimte voor honden

Met de komst van de tramlijn naar Uithoorn zal het losloopgebied voor honden op de oude spoordijk in Legmeer West verdwijnen. Voor fractieleden Sjaak Verhaar en Iris Theijssen reden genoeg om – samen met de hond - een kijkje te nemen in dit gebied om erachter te komen waar mensen straks hun honden uit moeten gaan laten.

Bij de behandeling van het besluit over de Uithoornlijn heeft Gemeentebelangen specifiek aandacht gevraagd voor de gevolgen voor de hondenroutes in Legmeer West. Om dit te onderzoeken is er verzocht om een evaluatie van het hondenbeleidsplan voor de hele gemeente.

Na een flinke wandeling is de conclusie dat er ruimte genoeg is in Legmeer West om nieuwe hondenroutes te creëren, maar dat hiervoor wel een aantal aanpassingen nodig zijn. Een voorbeeld hiervan kan zijn het hondenverbod van de ecologische zone opheffen onder bepaalde voorwaarden.

Het belangrijkste voor Gemeentebelangen is dat honden (en hun baasjes) de ruimte krijgen om lekker te kunnen bewegen!