Maart 2018 - Een schone en veilige buurt voor iedereen

Als het aan Gemeentebelangen ligt dan gaat de kwaliteit van onderhoud flink verbeterd worden de komende jaren. “We zien dat in veel buurten de laatste jaren de openbare ruimte wel onderhouden wordt, maar dat de kwaliteit van dit onderhoud te vaak te wensen overlaat. Een schone en veilige buurt draagt bij aan een prettige leefomgeving en dus zullen wij ons de komende jaren voor meer kwaliteit van het onderhoud inzetten”, aldus Ferry Hoekstra, nummer drie op de kandidatenlijst voor Gemeentebelangen.

“Een aantal jaren geleden is er een kwaliteitsplan voor de openbare ruimte vastgesteld met minimale eisen voor inrichting en onderhoud. De afgelopen jaren is hier, tegen onze zin in, noodgedwongen op bezuinigd. Nu het financieel gezien weer wat beter gaat zien we graag dat er vooral meer aandacht aan het onderhoud wordt besteedt”, aldus Hoekstra.

De hoeveelheid zwerfvuil op straat is in sommige delen van Uithoorn en De Kwakel behoorlijk groot en geeft een verloederd straatbeeld. Recent is in de gemeenteraad een motie aangenomen om met de gemeente Uithoorn aan te sluiten bij de statiegeld alliantie: “Gebleken is dat de hoeveelheid blikjes en kleine flesjes in het zwerfvuil behoorlijk groot is. Ervaringen in onder meer Duitsland laten zien dat het heffen van statiegeld op blikjes en kleine flesjes leidt tot een afname van zwerfvuil”, legt Hoekstra uit. Hij gaat verder: “Wij vinden alleen dit echter niet voldoende. We zien graag dat de gemeente meer gaat doen om zwerfvuil op te ruimen en daarnaast moet er meer gedaan worden om mensen bewust te maken van hun eigen gedrag.”

Naast het zwerfvuil opruimen wil Gemeentebelangen ook beter onderhoud van het openbare groen. Hoekstra verteld hierover: “We zien nu vaak dat bij het sluiten van onderhoudscontracten geld het voornaamste uitgangspunt is. Wij zijn van mening dat er ook op de kwaliteit van het uitvoeren van onderhoud gelet moet worden en denken dat lokale aannemers hier een belangrijke rol in kunnen spelen”.