Maart 2018 - Inwoners met elkaar laten samenwerken

“Inwoners moeten meer de ruimte krijgen om zelf activiteiten te organiseren en moeten hiervoor aanspraak kunnen maken op een bijdrage uit het Initiatievenfonds”, aldus Sjaak Verhaar van Gemeentebelangen. “Hiervoor is het van belang dat er meer aandacht komt voor dit Initiatievenfonds richting inwoners van Uithoorn en De Kwakel.”

Verhaar staat op plek vier van de kandidatenlijst van Gemeentebelangen voor de komende verkiezingen van 21 maart en benadrukt dat het belangrijk is dat inwoners de mogelijkheid krijgen om hun eigen ideeën en activiteiten te ontplooien: “Op deze manier kunnen inwoners elkaar ontmoeten en kunnen ze culturele activiteiten met elkaar delen en beleven. Doordat mensen zelf activiteiten kunnen organiseren wordt hun betrokkenheid vergroot. Recente succesvolle voorbeelden hiervan zijn de Bilbiopera en Amstelproms.”

“Voor kleinschalige activiteiten zijn buurthuizen een prima locatie en daarom dienen deze wat ons betreft ook behouden te worden”, vervolgd Verhaar. Op de vraag of elke wijk dan ook weer een Buurtbeheer moet hebben, zoals een aantal jaren terug het geval was, antwoordt Verhaar: “Buurtbeheer moet geen verplichting voor een wijk zijn, maar alleen opgezet worden als hier vraag naar is. De gemeente dient hier dan een ondersteunende en faciliterende rol te hebben. Wij zouden het wel goed vinden als er meer wijkorganisaties komen, omdat is gebleken dat het contact tussen en de betrokkenheid van inwoners en gemeente hierdoor verbeterd.”

Met het besluit van het afgelopen najaar om bij basisschool Het Duet en sporthal De Scheg multifunctionele ruimtes te creëren is Verhaar zeer tevreden: “Op deze manier kunnen scholen, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties samen optrekken. Het concept van de Vreedzame Wijk ondersteunt Gemeentebelangen van harte en zien wij graag in andere wijken ook uitgerold worden. Met de realisatie van deze ruimtes en door sporthal De Scheg voor de wijk Zijdelwaard te behouden kunnen we hiermee doorgaan.”