Maart 2018 - Stelling: Meer sociale huurwoningen en voorrang voor eigen inwoners

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft het Witte Weekblad aan de deelnemende partijen gevraagd om te reageren op een zestal stellingen. Hieronder vindt u de reactie van Gemeentebelangen op de stelling: Er moeten meer (sociale) huurwoningen komen en inwoners moeten voorrang krijgen.

Gemeentebelangen is het met deze stelling niet eens!

Wij zien liever dat er voor alle inwoners passende woonruimte voorhanden is in onze gemeente. Om dit vraagstuk op te lossen moet er niet alleen naar de (sociale) huurwoningen gekeken worden, maar moet er gekeken worden naar de vraag naar woonruimte op dit moment en hoe hier op kan worden ingespeeld. De uitwerking hiervan kan bijvoorbeeld ook liggen in tijdelijke woningen of woonruimte delen met meerdere bewoners mogelijk maken.

Uit onderzoek is gebleken dat Uithoorn en De Kwakel het hoogste percentage sociale huurwoningen in de regio heeft en dat het toevoegen van meer van deze woningen geen oplossing is voor de woonbehoefte in onze gemeente. Meer woningen toevoegen in het middensegment om doorstroming vanuit de sociale huurwoningen op gang te brengen biedt hier meer kans van slagen.

Daarnaast is er specifieke aandacht nodig voor woonruimte voor jongeren om te voorkomen dat zij onze gemeente gaan verlaten. Gemeentebelangen ziet daarom graag dat er meer woningtypen gebouwd gaan worden die te betalen zijn voor deze doelgroep en dat de gemeente binnen de bestaande regels probeert om deze woningen voor jongeren beschikbaar te maken. Voorrang voor inwoners is wettelijk niet toegestaan, maar binnen deze wetgeving voorziet het huidige actieplan wonen wel in een behoefte waarbij inwoners van onze gemeente in het voordeel zijn.