Maart 2018 - Stelling: Er moet een derde sporthal komen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft het Witte Weekblad aan de deelnemende partijen gevraagd om te reageren op een zestal stellingen. Hieronder vindt u de reactie van Gemeentebelangen op de stelling: Er moet een derde sporthal komen.

Gemeentebelangen is het met deze stelling eens!

Sporten heeft een positieve bijdrage aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid en is een belangrijk sociaal bindmiddel voor onze inwoners. Wij zetten daarom in op voldoende ruimte binnen onze gemeente voor inwoners die willen sporten.

Voor sporthal De Scheg is eindelijk een besluit genomen om deze te herbouwen op dezelfde plek. Hoewel andere partijen deze sporthal liever zien verhuizen naar de Randhoorn, ziet Gemeentebelangen in dat het belangrijk is om deze sporthal te behouden waar deze nu staat. De omliggende scholen worden zo meer betrokken bij de sportverenigingen waardoor bijvoorbeeld het geven van proeflessen of clinics tijdens gymuren makkelijker wordt. Zo kunnen kinderen met verschillende sporten in aanraking komen.

Bij het nemen van het besluit over sporthal De Scheg werd duidelijk dat op dit moment niet voldoende ruimte aanwezig is om alle sporters een overdekte plek te kunnen geven. Gemeentebelangen heeft daarom het initiatief genomen en een motie ingediend (tezamen PvdA, DUS! En GU) waarin het college verzocht wordt om de bouw van een derde sporthal te onderzoeken.

Daarnaast dient wat ons betreft doorlopend in de gaten gehouden te worden hoe bestaande accommodaties worden benut. Een jaarlijks verslag hiervan zorgt ervoor dat er sneller tot actie overgegaan kan worden!