Maart 2018 - Stelling: Er moet meer gedaan worden aan duurzaamheid

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft het Witte Weekblad aan de deelnemende partijen gevraagd om te reageren op een zestal stellingen. Hieronder vindt u de reactie van Gemeentebelangen op de stelling: De gemeente moet meer doen om de duurzaamheidsambities waar te maken.

Gemeentebelangen is het met deze stelling eens!

Duurzaamheid is voor ons geen ambitie meer, maar een vast onderdeel bij het opstellen van beleid. In deze regio is de druk op onze woonomgeving, door onder andere woningbouw en de aanleg van infrastructuur, groot. Er zullen zorgvuldige keuzes gemaakt moeten worden waarbij ons uitgangspunt een groene en duurzame leefomgeving is.


Om dit te kunnen bereiken zullen wij ons blijven inzetten voor een verbetering van het onderhoud van de buitenruimte en zien wij graag meer groene plekken in de gemeente. Om de luchtkwaliteit te verbeteren dient niet alleen de uitstoot van (ultra)fijnstof minder te worden, maar moet ook worden ingezet op bomen en planten die deze stoffen kunnen absorberen.  

Op het gebied van energietransitie wordt het tijd dat de gemeente meer het voortouw gaat nemen. Door voorlichting te geven aan inwoners over besparing op energieverbruik en door het zelf opwekken van energie te stimuleren moet hier de komende jaren meer bereikt worden. Daarnaast is een vooruitstrevende aanpak nodig om toe te werken naar een gasloos Uithoorn en De Kwakel.

Faciliteiten voor de elektrische fiets zoals bijvoorbeeld laadpalen en inzetten op elektrisch openbaar vervoer geven de mogelijkheid om de auto te laten staan en op een duurzamere manier te reizen.