Februari 2018 - Stelling: Er moet meer aandacht komen voor andere wijken

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft het Witte Weekblad aan de deelnemende partijen gevraagd om te reageren op een zestal stellingen. Hieronder vindt u de reactie van Gemeentebelangen op de stelling: De gemeente heeft te veel aandacht voor Thamerdal en Europarei; andere wijken komen daardoor aandacht tekort.

Gemeentebelangen is het met deze stelling niet eens!

Wij vinden dat elke wijk de aandacht moet krijgen die het nodig heeft. Naar onze mening gebeurt dit op het moment ook, alleen vragen sommige (delen van) wijken om meer inzet dan andere.

Wijkorganisaties vervullen een belangrijke rol in het contact tussen inwoners en gemeente en dienen daarom ondersteund te worden. Goede voorbeelden hiervan zijn de buurtbeheren in De Legmeer, Zijdelwaard en De Kwakel. Door buurtbewoners op de hoogte te houden via bewonersoverleggen ontstaat er meer betrokkenheid bij de wijk en bereidheid om zich in te zetten voor de eigen woonomgeving.

Buurthuizen in de wijk zijn een prima manier om kleinschalige activiteiten op sociaal en cultureel gebied te kunnen organiseren. Daarnaast kunnen (buurt)bewoners elkaar hier ontmoeten en hun sociale contacten onderhouden. Initiatieven zoals de Huiskamer van de Buurt en de Koffiekamer zijn hier mooie voorbeelden van en moeten op steun van de gemeente kunnen rekenen.

Een schone en veilige woonomgeving is voor iedere wijk belangrijk voor een prettige leefomgeving. Voor Gemeentebelangen betekent dit dat in iedere wijk hetzelfde niveau wordt nagestreefd en dat hiervoor maatwerk geleverd wordt door de gemeente. Initiatieven van buurtbewoners om in de eigen wijk te helpen met onderhoud moeten hierbij serieus opgepakt worden.