Februari 2018 - Stelling: Groen moet worden opgeofferd voor woningbouw

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft het Witte Weekblad aan de deelnemende partijen gevraagd om te reageren op een zestal stellingen. Hieronder vindt u de reactie van Gemeentebelangen op de stelling: Groen moet worden opgeofferd voor woningbouw.

Gemeentebelangen is het met deze stelling niet eens!

Wij kiezen voor een groene en duurzame woonomgeving voor onze inwoners. Door voldoende openbare ruimte te hebben voor recreatie, sport en ontspanning blijven Uithoorn en De Kwakel prettig om in te leven.

De vraag naar woonruimte in onze regio en gemeente is groter dan het aanbod en voor grootschalige nieuwbouw zijn niet direct locaties voorhanden. We zullen dus creatief moeten zijn met de beperkte beschikbare ruimte en bereid zijn om na te denken over herindeling van bepaalde gebieden. Een voorbeeld hiervan is onderzoek naar het huidige bedrijventerrein in Uithoorn; het vrijwillig verhuizen van bestaande bedrijven naar gebieden waar woningbouw niet is toegestaan vanwege Schiphol kan hier ruimte creëren voor woningbouw.

Daarnaast betekent creativiteit voor Gemeentebelangen ook dat er wordt gekeken naar woonvormen die ruimtebesparend kunnen werken, waardoor woningen beter benut kunnen worden. Hierbij valt te denken aan meerdere jongeren die samen één woning betrekken (zgn. ‘friends-contracten’) of tijdelijke huur voor jongeren die anders lang op de wachtlijst moeten.

Uitgangspunt voor Gemeentebelangen is dat er gebouwd wordt waar vraag naar is. Hiervoor moeten de woonbehoeften van onze inwoners bekend zijn, zodat ontwikkelingen snel gevolgd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn een locatie beschikbaar maken voor Tiny houses en meer mogelijkheden voor doorstroming van middeninkomens.