Februari 2018 - Wij staan achter DUO+ samenwerking

Sinds 1 januari 2016 werkt de gemeente Uithoorn samen met de gemeente Ouder Amstel en Diemen in het samenwerkingsverband DUO+. De basis van dit samenwerkingsverband is gericht op vergroten van de kwaliteit, verkleinen van de kwetsbaarheid en uiteindelijk een daling van de kosten. De samenwerking richt zich op uitvoering van beleid en niet op het opstellen ervan. Hierdoor blijft de zelfstandigheid van de deelnemende gemeenten gewaarborgd.

De start van deze samenwerking vergde veel van de drie gemeenten. Niet alleen financieel gezien, maar zeker ook van de medewerkers op de verschillende gemeentehuizen. En ook de raad en het college hebben veelvuldig overleg gehad over de te volgen route.

Iris Theijssen, raadslid voor Gemeentebelangen, is betrokken bij het Raadsledenplatform DUO+. In dit overleg spreken raadsleden over de voortgang van de samenwerking. “Het is goed dat dit overleg er is”, vertelt Iris. “Doordat je als raden met elkaar in gesprek blijft, hoor je wat er leeft binnen de andere gemeenten en kunnen deze zaken vroegtijdig besproken worden en kan er gezocht worden naar een bevredigende oplossing.”

“Er is een intensief traject doorlopen voordat DUO+ tot stand is gekomen. Hier zijn alle gemeenteraden bij betrokken geweest. In Uithoorn heeft alleen de eenmansfractie van Groen Uithoorn tegen het voorstel gestemd, alle andere partijen waren destijds voor. Dit geeft aan dat er veel steun is in Uithoorn voor deze samenwerking om zo bestuurskrachtig én zelfstandig te blijven.”

Dat laatste was een belangrijk uitgangspunt voor de gemeenteraad van Uithoorn bij het zoeken naar een mogelijke samenwerking. “De gemeente Uithoorn wil graag zelf beleidskeuzes kunnen maken en niet beperkt worden in haar keuzes door een andere gemeente. Het is jammer om te lezen dat er nu partijen in Uithoorn zijn die beweren dat DUO+ gedrocht is en afgeschaft moet worden, terwijl zij hier zelf twee jaar geleden mee ingestemd hebben.”

Onverantwoord bestuur wil Iris dit niet noemen, maar opvallend is het wel: “Wellicht heeft het te maken met de komende gemeenteraadsverkiezingen waardoor uitspraken ongenuanceerd worden gedaan. Gemeentebelangen staat in ieder geval achter DUO+ en ziet deze samenwerking als een goede manier om zelfstandig te blijven!”