Februari 2018 - Geen reden voor fusie Uithoorn

Om ervoor te zorgen dat de gemeente Uithoorn in de toekomst zelfstandig kan blijven en haar eigen beleid kan blijven bepalen, is het noodzakelijk dat er samengewerkt wordt op verschillende terreinen. Fractievoorzitter en lijsttrekker Herman Bezuijen van Gemeentebelangen vertelt hierover: “De afgelopen jaren zien we dat er veel taken vanuit de Rijksoverheid naar de gemeenten zijn overgebracht. Om ervoor te zorgen dat de gemeente haar inwoners de diensten kan bieden die nodig zijn, zal er op sommige gebieden samengewerkt moeten worden. Dit kan met andere gemeenten zijn of binnen speciaal hiervoor opgezette samenwerkingsverbanden.”

Een veelgehoorde zorg van gemeenteraadsleden is dat zij minder grip ervaren op samenwerkingsverbanden en dat het niet democratisch is. “We moeten niet vergeten dat raadsleden zelf een belangrijke rol hebben bij deze samenwerkingsverbanden. Het is aan de raad om bij aanvang kritisch te zijn en te zorgen voor voldoende evaluatie momenten. Op deze manier kan er voldoende grip gehouden worden”, aldus Herman.

Hij vervolgt: “In Uithoorn werken we hiervoor met een Nota Verbonden Partijen. Hierin is opgenomen welke samenwerkingsverbanden de gemeente heeft en welke de raad als meest belangrijk ervaart. Op deze manier kan de raad meer sturing geven, maar het ligt aan de raad zelf of ze dit ook daadwerkelijk doen. Gemeentebelangen heeft een aantal fractieleden afgevaardigd in diverse samenwerkingsverbanden en pakt hierin dus haar bestuurlijke verantwoordelijkheid.”

Op de vraag of Uithoorn wellicht moet fuseren reageert de lijsttrekker van Gemeentebelangen resoluut: “Er is geen enkele aanleiding op dit moment om hier over te spreken. Fusies en herindelingen vergroten de afstand tussen het gemeentebestuur en haar inwoners en dat is juist wat Gemeentebelangen niet wil. Lokale kwesties moeten lokaal opgelost worden en niet op grote schaal, daar zijn de provincies en de Rijksoverheid voor. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat het samenvoegen van gemeenten zelden leidt tot een betere of efficiëntere organisatie en dus is het om deze redenen niet verstandig.”