Januari 2016 - Beheersplan openbare ruimte

Wethouder Hans Bouma van Gemeentebelangen heeft onlangs aan de raad het programma Asset Management Openbare Ruimte (AMOR) gepresenteerd. Dit programma richt zich op het slimmer beheren van de openbare ruimte binnen Uithoorn en De Kwakel door jaarlijks een meerjarenplan op te stellen voor groot onderhoud en vervanging van objecten in de openbare ruimte. Het programma heeft geen betrekking op de kwaliteit van het dagelijkse onderhoud van bijvoorbeeld openbaar groen.

Aan de hand van drie bestuurlijke doelen (kosten, maatschappelijk effect en risico’s) moet er bepaald worden hoe het gewenste maatschappelijke effect behaald wordt tegen acceptabele kosten en met acceptabele risico’s. Hierbij is het dus van belang om de juiste balans te vinden.

Voor Gemeentebelangen is een goed onderhouden openbare ruimte (zowel groen als grijs) zeer belangrijk en daarvan vinden wij dat het ook wat mag kosten. Inwoners betalen gemeentelijke belastingen en mogen wat ons betreft daar een prettige leefomgeving voor terugkrijgen. Met het aannemen van dit beheersplan wordt door de gemeente verder vooruit gekeken en kunnen eventuele risico’s en kosten eerder waargenomen worden dan tot op heden werd gedaan.