November 2016 - Nieuwe regels verkoop openbaar groen

Onlangs heeft de raad nieuw beleid vastgesteld voor de verkoop van stukken openbaar groen. Dit zogeheten ‘snippergroen’ heeft geen specifieke functie als onderdeel van de openbare ruimte en komt om die reden in aanmerking voor verkoop.

Veelal gaat het hier om stukken groen die grenzen aan de voor- of achtertuin of aan de zijkant van een woning. Geïnteresseerde bewoners kunnen zich melden bij de gemeente waarna er een objectieve beoordeling zal plaatsvinden van het te verkopen stuk grond. Bij een positieve beoordeling kan vervolgens tot verkoop worden over gegaan.

De reden voor dit nieuwe beleid komt voort uit de onduidelijkheid die er tot nu toe is geweest over de uitgifte van snippergroen. Te vaak is geconstateerd dat stukken groen op niet legale wijze zijn verkregen en dat de gemeente niet duidelijk was wanneer een stuk groen wel of niet in aanmerking kon komen voor verkoop.

Wethouder Hans Bouma van Gemeentebelangen heeft daarom laten uitzoeken waar het snippergroen zich bevindt binnen de gemeente en wat hier de status van is. Bewoners die een stuk grond op niet legale wijze hebben verkregen zullen in de gelegenheid worden gesteld om dit alsnog op legale wijze aan te kunnen kopen.

Voor nieuwe uitgifte van snippergroen zullen de nieuwe regels gehanteerd worden, waarbij ieder geval de volgende zaken positief beoordeeld moeten worden:

-          Geen gevolgen verkeersveiligheid
-          Geen gevolgen sociale veiligheid
-          Geen gevolgen beeldkwaliteit directe omgeving
-          Geen gevolgen voor privacy omwonenden
-          Geen aanwezigheid gemeentelijke voorzieningen

Met het vaststellen van dit nieuwe beleid en extra aandacht voor handhaving op deze regels, hoopt Gemeentebelangen dat er een einde komt aan de onduidelijkheid op dit gebied. Eventuele verkoop opbrengsten moeten wat ons betreft gebruikt worden voor het onderhoud van openbaar groen binnen de gemeente.