• Wij zijn Gemeentebelangen Uithoorn - De Kwakel!
  • Wij zijn Gemeentebelangen Uithoorn - De Kwakel!

Wij zijn Gemeentebelangen Uithoorn - De Kwakel!

Bij de laatste verkiezingen in maart 2018 heeft de kiezer ons beloond met vijf zetels. Daarnaast zijn we op basis van het absolute aantal stemmen de grootste partij van Uithoorn en De Kwakel geworden!

Dit betekent dat wij, net als in de vorige bestuursperiode, deel zullen nemen in het college van B&W en een wethouder leveren. Tevens hebben wij een belangrijk aandeel gehad in het opgestelde coalitieakkoord. U kunt het volledige akkoord vinden als bijlage bij dit bericht. 

Samen met het coalitieakkoord is ook de portefeuilleverdeling voor de drie wethouders vastgesteld. Voor Gemeentebelangen is Hans Bouma wethouder met de volgende portefeuilles:
- Wonen (exclusief De Rietkraag)
- Woonomgeving
- Financiën
- Vastgoed
- Schiphol
- Milieu
- Participatie en Communicatie

Hieronder de namen van de personen die namens GB zitting zullen hebben in de raad: 
Herman Bezuijen
Iris Theijssen
Ferry Hoekstra
Sjaak Verhaar
Rolf Polak

De fractie wordt ondersteund door Corry Feitsma-Zwaan die de rol van fractiesecretaris op haar neemt.