• Coalitie is gevormd, akkoord getekend!
  • Coalitie is gevormd, akkoord getekend!

Coalitie is gevormd, akkoord getekend!

De afgelopen weken hebben de vertegenwoordigers van Gemeentebelangen, Herman Bezuijen en Ferry Hoekstra, zich bezig gehouden met de vorming van de nieuwe coalitie en het opstellen van het coaltieakkoord voor de bestuursperiode 2018-2022. 

Afgelopen donderdag 17 mei hebben zij namens de drie coalitiepartijen het coalitieakkoord aangeboden aan de gemeenteraad van Uithoorn. Onderaan dit bericht kunt u het volledige coalitieakkoord downloaden samen met de bijbehorende oplegnotitie.

Samen met het coalitieakkoord is de ook de portefeuilleverdeling voor de drie wethouders vastgesteld. Voor Gemeentebelangen is Hans Bouma opnieuw wethouder met de volgende portefeuilles:
- Wonen (exclusief De Rietkraag)
- Woonomgeving
- Financiën
- Vastgoed
- Schiphol
- Milieu
- Participatie en Communicatie

Zoals eerder gemeld zullen de volgende vijf raadsleden zitting nemen in de raad namens Gemeentebelangen:

Herman Bezuijen
Iris Theijssen
Ferry Hoekstra
Sjaak Verhaar
Rolf Polak

De fractie wordt ondersteund door Corry Feitsma-Zwaan die de rol van fractiesecretaris op haar neemt.