• April 2014 - Coalitie akkoord is getekend

April 2014 - Coalitie akkoord is getekend

De coalitieonderhandelingen zijn afgerond en het coalitieakkoord is getekend. Gemeentebelangen vormt samen met VVD en DUS! de komende periode de coalitie in de gemeenteraad van Uithoorn. Iedere partij zal één wethouder afvaardigen die samen met de burgemeester het college van B&W zullen gaan vormen.

Voor Gemeentebelangen zal Hans Bouma de wethouder worden. Op zijn persoonlijke pagina op deze website kunt u lezen welke portefeuilles hij toebedeeld heeft gekregen.

In de fractie van Gemeentebelangen zullen de volgende vier personen zitting hebben:
Herman Bezuijen (fractievoorzitter)
Sjaak Verhaar
Iris Theijssen
Ferry Hoekstra

In het coalitieakkoord is de nadruk gelegd op de leefomgeving en de financiële positie van de gemeente. De komende jaren zullen er keuzes in beleid gemaakt moeten worden om zo de gemeente financieel gezond te houden. Dit mag niet ten koste gaan van de leefomgeving voor onze inwoners.

Daarnaast wacht er nog een grote uitdaging met betrekking tot de overgang van Rijk naar gemeente van zorgtaken in het sociaal domein. Zowel organisatorisch als financieel is hier nog veel werk in te verzetten, waar onze inwoners zo min mogelijk van mogen merken.

Het coalitieakkoord kunt u via de link hieronder downloaden. Mocht u na het lezen hiervan nog vragen hierover hebben dan kunt u contact opnemen met onze fractie.