Onze aandachtsgebieden

Onze voornaamste aandachtsgebieden voor de komende periode zullen zijn:

Een prettige leefomgeving
Meer groen en minder vuil op straat. Door de kwaliteit van het onderhoud van de buitenruimte te verbeteren wordt de woonomgeving prettiger om in te verblijven. Daarnaast willen wij dat inwoners zelf kunnen beslissen over bijvoorbeeld het groen in de wijk, maar ook het onderhoud mogen uitvoeren (adoptie van groen).

Communicatie en participatie
Ondanks zorgvuldige voorbereiding hebben wij moeten constateren dat deze trajecten nog altijd leiden tot veel onduidelijkheid bij inwoners. Te vaak constateren wij ook dat er onvoldoende evaluatie plaatsvindt van deze trajecten. Om dit te veranderen willen wij dat elk gelopen participatietraject geƫvauleerd wordt en dat nog duidelijker van te voren wordt aangegeven welke voorwaarden er zijn.

Woonruimte
In onze regio is veel vraag naar woonruimte. Dit zorgt ervoor dat de beschikbare woonruimte voor onze eigen inwoners onder grote druk staat. Eerder dit jaar is het Actieplan Wonen aangenomen in de gemeenteraad en wij willen doorpakken op de actiepunten die hierin staan. Dit betekent woonruimte voor jongeren zodat zij binnen de gemeente kunnen blijven wonen; meer doorstroom mogelijkheden voor middeninkomens en voldoende woningen in de sociale huursector.

Eenvoudig inzicht in de gemeentelijke uitgaven
Door de jaarrekening en begroting van de gemeente op een duidelijke en overzichtelijke manier weer te geven in bijvoorbeeld de lokale krant, kunnen onze inwoners makkelijk zien waaraan onder andere de lokale belastingen besteed worden. Wat ons betreft is dit een goede basis om de gemaakte keuzes te kunnen verantwoorden aan onze inwoners.

Schiphol als verantwoordelijke buurman
De afspraken die met Schiphol zijn gemaakt in het verleden moeten wat ons betreft eerst worden nagekomen voordat er Ć¼berhaupt gesproken kan worden over mogelijke groei van het aantal vliegbewegingen. Niet alleen de beleving van onze inwoners, maar ook gemeten waarden, wijzen uit dat de geluidshinder in Uithoorn en De Kwakel fors is toegenomen, nog afgezien van andere aspecten zoals de uitstoot van (ultra)fijnstof.

Wij zullen bij Schiphol blijven aandringen op minder geluidsoverlast door aanpassing van bijvoorbeeld aanvliegroutes. Daarnaast zullen we er bij de inspectie op aandringen dat er weer gehandhaafd gaat worden op overtredingen die geconstateerd worden.