• Januari 2018 - Bijdrage Stichting Leefomgeving Schiphol

Januari 2018 - Bijdrage Stichting Leefomgeving Schiphol

Op donderdag 18 januari heeft wethouder Hans Bouma van Gemeentebelangen uit handen van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) een cheque ter waarde van 7,5 miljoen euro ontvangen. Dit geld wordt beschikbaar gesteld voor projecten en initiatieven die de leefbaarheid in Uithoorn en De Kwakel verbeteren.

Gemeentebelangen denkt dat deze financiële bijdrage van SLS een goede impuls is om de komende jaren de leefomgeving van onze gemeente aanzienlijk te verbeteren, maar wil wel benadrukken dat dit niet betekent dat wij ons verzet tegen de toenemende geluidsoverlast van Schiphol zullen staken.

Wij blijven onverminderd van mening dat Schiphol de gemaakte afspraken over vermindering van de geluidsoverlast boven Uithoorn en De Kwakel moet nakomen en dat er gehandhaafd moet worden op overtredingen van de vastgestelde normen. Daarnaast zijn wij tegen elke vorm van clausules of beperkingen in contracten van nieuwbouwwoningen die tot gevolg hebben dat nieuwe bewoners niet over geluidsoverlast mogen klagen bij Schiphol.

Om dit te kunnen bereiken is er vanuit de gemeenteraad een werkgroep actief waarin alle politieke partijen samen met het college van B&W een eenduidig geluid laten horen richting Schiphol en de Tweede Kamer dat het genoeg is wat betreft de toenemende overlast die wij ervaren. Vanuit deze werkgroep is opdracht gegeven om alternatieve vliegroutes te onderzoeken die moeten leiden tot een vermindering van de geluidsoverlast.

Het nieuws over de bijdrage van SLS is niet onopgemerkt gebleven in onze gemeente en onze fractie heeft dan ook veel reacties gekregen en gelezen van inwoners met de vraag waar deze 7,5 miljoen euro aan besteed gaat worden en of hier nog ideeën voor ingebracht kunnen worden.

SLS heeft een gebiedsprogramma voor de gemeente Uithoorn vastgesteld dat is gebaseerd op inbreng van de gemeente en bewoners die actief zijn in stichtingen, organisaties en verenigingen in Uithoorn en De Kwakel.  Voor de laatste groep is op 21 september 2017 een avond georganiseerd waar zij met elkaar projecten en initiatieven konden bedenken en bespreken.

Voor de projecten van de gemeente geldt dat het om reeds voorgenomen projecten moet gaan waar het SLS een extra financiële impuls voor zal bijdragen. Deze projecten zijn:

-          Nieuwbouw van sporthal De Scheg en Buurtnest
-          Extra investering in de inrichting van de openbare ruimte van het dorpscentrum Uithoorn
-          Investering in een multifunctioneel gebouw in de wijk Thamerdal
-          Verbetering kwaliteit openbare ruimte in het dorpscentrum van De Kwakel

Enkele particuliere initiatieven die in aanmerkingen komen zijn:

-          Cultuurpodium De Hoeksteen
-          Investeringen in meer openbaar groen in De Legmeer
-          Kinderboerderij de Olievaar

Voor meer informatie zie: http://www.leefomgevingschiphol.nl/nieuws/