Juli 2017 - Jongerenorganisatie Videt Uithoorn

Fractieleden van Gemeentebelangen Herman Bezuijen en Sjaak Verhaar brachten een werkbezoek aan Videt. Als locatie werd de Europarei gekozen omdat beide fractieleden naast de werkzaamheden van Videt geïnteresseerd waren in de voortgang van de bouw aan de Europarei.

Na een korte introductie werd de jongerenproblematiek in de buurt besproken. De overlast is inderdaad afgenomen, maar vraagt nog wel de nodige aandacht. Videt (latijn voor “zien”) probeert oog te hebben voor de jongeren en hier juist aandacht aan te schenken waardoor en minder behoefte is aan correctie. De samenwerking met gemeente op dit gebied werkt prima.

U kunt het artikel hieronder verder lezen, of u kunt het downloaden als pdf bestand door op de link te klikken.

Voor wat betreft de nieuwbouwwoningen aan de Europarei, nadert de eerste fase haar voltooiing. De geplande opleverdatum voor de eerste woningen is 1 september a.s. Wensverhuizers uit de Churchillflat die graag in het nieuwe gedeelte willen gaan huren hebben dit aan kunnen geven. Zij hoeven niet tussentijds te verhuizen en starten v.a. 1 september met de verhuizing. Alle huurders die naar de nieuwbouw willen verhuizen moeten wel de gehele procedure door zoals b.v. een inkomenstoets. Er zijn op dit moment nog een aantal nieuwe sociale huurwoningen beschikbaar en wensverhuizers zijn op een wachtlijst geplaatst. De eerste bewoners vanuit De Gasperiflat zullen hier aanspraak op (willen) maken. Het is de derde en laatste flat die op de nominatie staat gesloopt te worden in 2018.

Indien bewoners uit de sloopflats aangegeven hebben dat ze graag in een van de gerenoveerde flats willen wonen, krijgen ze daar voorrang met behoud van hun huidige huur.

De samenwerking met Eigen Haard verloopt intensief. Men wordt geregeld uitgenodigd voor bijeenkomst om bij te praten en is er ter plaatse een soort inloop spreekuur waar men met vragen terecht kan. Een van de bewoonsters die werd bezocht uitte zich positief over Eigen Haard, maar was ook voorzichtig kritisch: “soms komt Eigen Haard haar eigen afspraken niet na”. Zij wil hoe dan ook in de wijk blijven wonen, omdat er veel activiteiten voor en door haar en haar familieleden wordt georganiseerd. Zij vindt het bovendien heel plezierig wonen.

De tijdelijke bewoning van vooral De Gasperiflat heeft al tot ongeregeldheden (o.a. met politie ingrijpen) geleid. Anti kraak huurders houden niet altijd hun woning en woonomgeving even goed bij. Dit steekt soms wel wat bij reguliere huurders die hun flat achteruit zien gaan.

De nieuwbouw zelf bevat zowel koop- als huurwoningen. De huurwoningen worden weer onderscheiden in vrije sector en sociale huurwoningen. Na de sloop van de Churchillflat zal de wijk verder ontwikkeld worden op de plaats van deze tweede flat richting Hollandse Dijk. Uiteraard aan de noordkant zullen koopwoningen verschijnen met uitzicht richting de Bovenkerkerpolder. Na de sloop van De Gasperiflat worden ook op die plaats, volgens plan, woningen gebouwd.

Beide fractieleden kijken terug op een nuttig bezoek. Zij danken de leden van Videt voor hun tijd en begeleiding.