November 2016 - Bezoek aan De Morgenster in Uithoorn

De fractie van Gemeentebelangen gaat regelmatig een kijkje nemen bij lokale instellingen in Uithoorn en De Kwakel. Ditmaal was het de beurt aan fractievoorzitter Herman Bezuijen, die een bezoek bracht aan Arbeid Training Centrum (ATC) De Morgenster in Uithoorn. De naam van dit centrum is afkomstig van het gebouw waarin dit centrum is gevestigd en is gelegen aan de De Visserlaan in Uithoorn (achter de Thamerkerk).

U kunt het artikel hieronder verder lezen, of u kunt het downloaden als pdf bestand door op de link te klikken.

Warm welkom
Bij aankomst in De Morgenster wordt Herman opgewacht door Nicole van Barneveld, medewerkster van het ATC. Enthousiast begint zij te vertellen dat ATC De Morgenster een onderdeel is van Ons Tweede Thuis (OTT), een organisatie met een groot aantal vestigingen binnen de regio Amstelland, maar ook daarbuiten. De Morgenster bevindt zich al bijna 10 jaar op de huidige locatie en richt zich op het trainen van mensen met autisme om aan de slag te kunnen op de arbeidsmarkt. Momenteel zijn er ongeveer 35 cliënten tussen de 18 en 40 jaar aangesloten bij het ATC die allemaal één of meerdere dagdelen in het centrum doorbrengen. De cliënten reizen op eigen gelegenheid van en naar het ATC, waar zij door enthousiaste medewerkers begeleid worden.  

Nicole vertelt: “Door middel van training worden deze mensen begeleid om uiteindelijk in het bedrijfsleven aan de slag te kunnen. Dit kunnen we op veel verschillende manieren bereiken. De meest voorkomende manier is door Jobcoaches aan te stellen die de cliënt begeleiden naar een werkgever, maar daarnaast zien we ook dat cliënten als stagiaire of vrijwilliger aan de slag gaan. Om dit te kunnen bereiken is goede samenwerking met bedrijven hard nodig. Gelukkig zijn er binnen de Uithoornse gemeenschap bedrijven die hier graag hun medewerking aan geven.”

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
De zorg die in De Morgenster wordt geleverd, wordt bekostigd via de gemeentelijke bijdrage uit het WMO pakket. Met de decentralisatie van de WMO van het Rijk naar de gemeenten begin 2015, is er volgens Nicole veel creativiteit nodig: “OTT heeft als moeder organisatie vanwege de lagere budgetten de organisatie aan moeten passen, om met de beschikbare middelen toch een goede zorg te kunnen blijven leveren. De kortingen op de budgetten zijn tot nu toe gecompenseerd door inventiever met de beschikbare middelen om te gaan. Nog verder korten op deze budgetten zal echter wel ten koste van de cliënten gaan.”

Herman praat met Nicole verder over de feitelijke transitie die nu plaatsvindt binnen de WMO en vraagt naar de actuele stand van zaken: “Er is geen gat gevallen voor wat betreft de zorg die wij aan onze cliënten bieden. Wel is het soms een uitdaging om de financiën af te handelen wanneer cliënten zorg in de ene gemeente ontvangen, maar woonachtig zijn in een andere. De regels die hier voor gelden zijn soms best complex.”

Na dit inleidende gesprek is het tijd voor een rondleiding door de diverse vertrekken van het centrum.

Activiteiten
Autisme is een stoornis waarbij mensen snel uit hun doen raken door prikkels van buitenaf en staat volledig los van hun intelligentieniveau. De meesten zijn gebaat bij duidelijk structuren in hun leven en worden niet graag verrast door onverwachte zaken als ze hier vooraf geen weet van hebben of niet in begeleid zijn. Binnen het ATC staat de persoonlijke begeleiding centraal en is alles er op gericht om de cliënten middels maatwerk te begeleiden naar een plek op de arbeidsmarkt.

Om dit te kunnen bereiken is alles binnen het centrum gebaseerd op structuur. Dit blijkt uit de rondleiding die Herman krijgt en de uitleg die Nicole geeft over de verschillende werkzaamheden die de cliënten uitvoeren: “De cliënten krijgen van verschillende kanten opdrachten die zij vervolgens met begeleiding gaan uitvoeren. Zo is er een afdeling waar op bestelling quiche en taarten in diverse uitvoeringen en afmetingen worden gebakken. Daarnaast hebben we een IT-afdeling die websites kunnen maken, maar ook oude video’s- en foto’s kunnen digitaliseren. Voor lokale ondernemers wordt er ook nog veel in- en ompak werk verricht. Dit vraagt de nodige flexibiliteit, maar iedereen uiterst tevreden over het resultaat.” 

Morgenstore
In deze winkel in het pand worden zelfgemaakte cadeau artikelen aangeboden. In samenwerking met een naburig aannemingsbedrijf is hout ingezameld en daar worden kleine kerstversieringen en zelfs kleine kerstbomen van gemaakt. Dit alles in voorbereiding op de kerstmarkt die in De Morgenster gaat plaatsvinden op zondag 18 december van 13.00 – 16.00 uur.

Na afloop van de rondleiding gaat Herman op de foto met Denny en Celine die graag willen tonen wat er in hun winkel allemaal te koop is.

Voor meer details wordt verwezen naar:
Website: https://www.onstweedethuis.nl/morgenster/
Facebook: ATC De Morgenster
Twitter: @atcdemorgenster