Juli 2015 - Bezoek voedselbank Uithoorn

De fractieleden van Gemeentebelangen zitten deze zomer niet stil. Onlangs hebben raadslid Iris Theijssen en steunfractielid Philip Scheel een werkbezoek gebracht aan de voedselbank in Uithoorn. Bij aankomst is het al een drukke bedoening voor de ingang van de ‘Bovenboog’ aan de Johan de Wittlaan 83 in Uithoorn. De bus met daarin de kratten voor de inwoners uit Uithoorn, arriveert net. De voorzitter van voedselbank Uithoorn, Gert de Vries staat al klaar om ons te verwelkomen en geeft gelijk toelichting te geven over de distributie van de voedselpakketten.

U kunt het artikel hieronder verder lezen, of u kunt het downloaden als pdf bestand door op de link te klikken.

Logistiek proces
Al snel blijkt dat dit een gestroomlijnd proces is waar heel wat werk van enthousiaste vrijwilligers bij komt kijken.

In het begin van de middag krijgt de voedselbank via lokale ondernemer Röling Isolatietechniek de beschikking over een bus. Met deze bus wordt bij sportvereniging Legmeervogels een aanhanger opgehaald. Zodoende kunnen alle pakketten in één keer worden opgehaald in Hoofddorp bij het centrale magazijn van voedselbank Haarlemmermeer.

Na het arriveren van de bus staan de vrijwilligers klaar om deze samen met helpende handen van ‘De Morgenster’ uit te laden. Alle houdbare producten zijn al gesorteerd in kratten, die uitgestald worden op diverse tafels. Hierna gaan de enthousiaste vrijwilligers aan de slag om brood, groente en fruit te verdelen. Alles wat gekoeld moet blijven wordt gesorteerd in koeltassen en terug gezet in de koeling, dit om te voldoen aan de HACCP norm. Deze week moeten er 52 pakketten klaar gezet worden; gemiddeld zijn het 57 voedselpakketten.

Niet alleen voedselpakketten
Tijdens het gesprek met de uitgifte coördinator en de intake coördinator blijkt al snel dat men meer doet dan alleen het verstrekken van voedselpakketten. Men laat ons een voorraad artikelen zien die gebruikt worden als cadeaus voor verjaardagen. Voor de kinderen vraagt de voedselbank via stichting Jarige Job pakketten aan waarin van alles zit om op school uit te kunnen delen en ook thuis een feestje te kunnen vieren.

De intake coördinator vertelt ons over het zware proces dat mensen moeten doorlopen van aanvraag tot voedselpakket tot daadwerkelijke toekenning. Om in aanmerking te komen dient er een intake gesprek plaats te vinden en moet er inzicht gegeven worden in de financiële situatie. Hierna wordt er getoetst of er voldaan wordt aan het inkomenscriterium zoals vastgesteld door Stichting Voedselbank Nederland. Mocht men hierboven zitten, dan kan men dus geen aanspraak maken op een voedselpakket. Voedselbank Uithoorn verwijst de mensen dan door naar instanties die hen verder kunnen helpen om de financiële situatie weer op orde te krijgen.

Donaties
Voedselbank Uithoorn is heel erg blij met alle donateurs in gemeente Uithoorn die voedsel schenken, middelen beschikbaar stellen of geld doneren. Ondanks al deze geweldige donaties kan men nog wel wat voedseldonateurs gebruiken. Helaas zitten er in onze gemeente niet heel veel voedsel verwerkende bedrijven, wat het lastig maakt om structurele voedseldonateurs te werven. Dit laatste is voor de voedselbank belangrijk om de continuïteit te kunnen waarborgen en om genoeg voedsel te kunnen leveren aan het centrale magazijn en verdeelcentrum in Hoofddorp waar men de basispakketten vandaan krijgt. Hiervoor is binnen voedselbank Uithoorn de afdeling ‘voedselverwerving’ opgericht. Deze afdeling gaat actief op zoek naar nieuwe donateurs.

Indrukwekkend
De fractieleden van Gemeentebelangen waren erg onder de indruk van het grote aantal vrijwilligers dat zich op deze donderdagmiddag zo enthousiast inzet voor de inwoners van Uithoorn en De Kwakel. Naast de vrijwilligers waren zij ook zeer onder de indruk van het hele proces dat doorlopen wordt voordat de pakketten uitgedeeld kunnen worden. Met een gemiddelde van 57 pakketten per week is het wel duidelijk dat in onze gemeente de Voedselbank en al haar vrijwilligers heel hard nodig zijn.