Februari 2015 - Zorgboerderij Innerart De Kwakel

Op donderdag 12 februari jl. hebben raadsleden van Gemeentebelangen Uithoorn - De Kwakel, Sjaak Verhaar en Iris Theijssen beide lid van de commissie Leven, een werkbezoek gebracht aan Zorgboerderij Inner Art in De Kwakel. Zorgboerderij Inner Art wordt gerund door de familie Hoogendoorn. Wij maken kennis met Rein en Gera en dochter Annemijn.

U kunt het artikel hieronder verder lezen, of u kunt het downloaden als pdf bestand door op de link te klikken.

Warm welkom
Om 13.00 uur komen wij binnen in de gezellige huiskamer van de zorgboerderij. De lunch is net afgelopen en de 25 aanwezige cliënten staan klaar om te horen wat ze die middag gaan doen. Een mooi moment om in de hectiek binnen te komen en daarna iedereen uit te zien waaien, samen met de vrijwilligers, over het terrein.

Na dit moment krijgen wij van Rein een rondleiding over het terrein. Daar zien wij waar iedereen zich die middag mee bezig houdt. Een groepje is houtsnippers aan het kruien, een ander groepje verzorgt de konijnen, anderen zijn lekker bezig in de werkplaats en er blijven er een paar binnen om spruitjes schoon te maken en appels te schillen. Dit is nog maar een kleine opsomming.

Wij zien dat er voor alle cliënten de mogelijkheid is om zeer diverse dingen op te pakken. De familie Hoogendoorn is continu bezig met het uitbreiden van mogelijke ‘klussen’ en werkzaamheden zodat iedereen uitgedaagd kan blijven worden. Een mooi voorbeeld is het net aangelegde park bij de Iepenlaan waarvan de zorgboerderij een stuk gaat onderhouden. Ook is er de mogelijkheid om vanaf het park door te lopen naar de zorgboerderij voor het nuttigen van een drankje en gebak.

Doelgroepen
De doelgroepen bij Inner Art zijn zeer divers. Rein beschrijft het mooi: de jongste is 10, de oudste 93. Duidelijk mag zijn dat daardoor ook diverse doelgroepen hun plek vinden bij Inner Art. Gera leidt ons verder rond over het terrein en vertelt gepassioneerd en enthousiast over alle cliënten. Het is ons al snel duidelijk hoeveel passie deze mensen voor hun zorgboerderij hebben. Hun zorg stopt niet als de cliënten om 16.00 uur het terrein verlaten. Het zegt al genoeg dat Rein en Gera cliënten die niet verschijnen ’s ochtends direct opbellen met de vraag waar ze zijn en hoe laat ze op de boerderij denken te zijn. Sommige cliënten hebben dit in het begin nodig, want door deze controle leren ze een ritme aan te houden en hun verantwoordelijkheid te nemen.

Decentralisaties
Tijdens het gesprek over de diverse doelgroepen vragen wij wat men op de zorgboerderij merkt van de decentralisaties. Gera geeft aan dat de doelgroep zwaarder wordt. Wat voor haar een zorg voor de toekomst is. Als de tendens wordt dat alleen zwaardere gevallen geïndiceerd worden voor een plek op de zorgboerderij, vallen de ‘werkers’ af. En dit is nu juist de doelgroep waarvoor men investeert in uitbreiding van de diverse werkzaamheden. Op dit moment is het voor de zorgboerderij anticiperen op ‘vage’ ontwikkelingen.

De grootste zorg van Rein en Gera is dat de ‘lichtere’ doelgroep straks buiten de boot gaat vallen. Iets wat heel erg teleurstellend zou zijn, want dit is de doelgroep die met de juiste begeleiding te plaatsen is bij reguliere werkgevers.

Aan de andere kant is Gera ook heel positief en ziet ze volop mogelijkheden. Ze zou graag meer samenwerken met het UWV en andere instanties om nieuwe doelgroepen een plek te kunnen bieden bij Inner Art.

Vanwege bezuinigingen (bijna 20%) in de zorg hebben ze moeten besluiten een vast personeelslid op te zeggen. Terwijl ze deze uren wel heel erg hard nodig hebben, juist omdat er vanwege de decentralisatie nog meer wordt gevraagd van de organisatie.

Inner Art werkt samen met diverse gemeenten in de regio. Dit is mooi, maar zorgt nu ook voor meer administratie omdat iedere gemeente andere eisen stelt aan de facturatie en de facturatie cyclus.

Daarnaast zal men nog actiever aan de slag moeten met het plaatsen van cliënten naar vrijwilligerswerk. Iets waar ze volledig achter staan, maar waar nu de mankracht niet voor is en ook de financiële middelen worden hiervoor niet beschikbaar gesteld. De vergoeding per cliënt is lager en mocht het cliëntenaantal dalen door de andere wijze van indiceren, lopen de inkomsten nog verder terug.

Vrijwilligers
Het valt ons op hoeveel vrijwilligers er deze dag aanwezig zijn en we stellen dan ook de vraag of dit iedere dag zo is. Het antwoord is bevestigend; gemiddeld zijn er zes vrijwilligers aanwezig, een aantal stagiaires van diverse scholen en een vaste medewerker. Rein en Gera geven hierbij aan dat ze zonder de vrijwilligers niet verder zouden kunnen. Ze geven ook aan dat ze nog op zoek zijn naar meer vrijwilligers.

De informatie die wij deze middag gekregen hebben is voor ons werk als raadslid van grote waarde. We hebben gezien dat het werk op de zorgboerderij van groot belang is voor de doelgroepen die daar op aangewezen zijn en de gemeente en haar inwoners kunnen trots zijn dat er zo een voorziening is in De Kwakel.