Verkiezingsprogramma 2018-2022

Gemeentebelangen presenteert onder de titel De samenleving is nooit af het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsperiode 2018-2022.

In ons verkiezingsprogramma ligt de nadruk op de leefbaarheid van de woonomgeving. Een goede bereikbaarheid en voldoende woningen vragen om zorgvuldige keuzes met betrekking tot een groene openbare ruimte waar prettig in geleefd kan worden. Daarnaast dient overlast van bijvoorbeeld Schiphol aangepakt te worden en moeten er voloende voorzieningen aanwezig zijn.

Gemeentebelangen kiest ervoor om samen met onze inwoners hier een invulling aan te geven door hen te stimuleren om mee te denken en mee te praten en de ruimte te geven om zelf beslissingen te nemen over hun directe omgeving.

Voor onze partij hebben de intensieve contacten met inwoners en (lokale) instanties een schat aan informatie opgeleverd. Het veelvuldig aanwezig zijn bij bewonersoverleggen, buurtactiviteiten en lokale evenementen geeft ons een goed beeld van wat er leeft in de wijken van onze gemeente. Ook de komende periode zullen wij weer zichtbaar aanwezig zijn in de samenleving.

Ons programma is te beluisteren voor mensen die moeite hebben met lezen of gewoon luisteren plezieriger vinden. Voor het gemak onderverdeeld in hoofdstukken. Uiteraad is het programma te downloaden door op onderstaande (pdf) link te klikken.

- Gesproken versie: Inleiding
- Gesproken versie: hoofdstuk 1 Een prettige leefomgeving
- Gesproken versie: hoofdstuk 2 Sport, cultuur en onderwijs
- Gesproken versie: hoofdstuk 3 Welzijn en zorg
- Gesproken versie: hoofdstuk 4 Economie en mobiliteit
- Gesproken versie: hoofdstuk 5 Burger en bestuur

Mocht u na het lezen of luisteren van ons programma nog vragen hebben, neem dan contact op met onze fractie via de fractiepagina.