November 2017 - Gymzaal Duet en sporthal De Scheg

Donderdag 30 november heeft de gemeenteraad een besluit genomen over nieuwe sportaccommodaties in de wijken Thamerdal en Zijdelwaard.

Gemeentebelangen heeft zich ingezet voor een goede oplossing voor beide wijken zodat de kinderen van Het Duet een goede gymzaal krijgen en de sporters die gebruik maken van De Scheg een goede sporthal. Bovendien heeft Gemeentebelangen zich hard gemaakt voor behoud van sporthal De Scheg op de huidige locatie.

Daar waar VVD en CDA deze sporthal liever verplaatst zien worden naar sportpark de Randhoorn, ziet Gemeentebelangen deze noodzaak niet. Sterker nog, het verplaatsen van de sporthal uit de wijk ZijdelwaardĀ  zal leiden tot een verslechtering van de woonomgeving en leefbaarheid.

Een motie die door onze fractie is ingediend om een onderzoek te starten naar de bouw van een derde sporthal op sportpark de Randhoorn is door een meerderheid van de raad aangenomen.

Voor de leerlingen van het Duet in de wijk Thamerdal zal aan het bestaande speellokaal een extra ruimte worden gebouwd waardoor een volwaardige gymzaal ontstaat. Hierdoor behoeven de leerlingen niet meer naar gymzaal bij de Bovenboog in de Joh. de Wittlaan te lopen. Daarnaast wordt er nabij de school aan de Kuyperlaan ook een multifunctionele accommodatie (MFA) gebouwd. De huidige gebruikers van gebouw de Bovenboog, (waaronder Videt en de voedselbank) zullen hier gehuisvest worden.

Voor de school ontstaat na de bouw van deze twee gebouwen ook extra buitenspeelruimte waar de school natuurlijk erg blij mee is.

De Bovenboog wordt overeenkomstig de woonvisie en het actieplan wonen getransformeerd tot woningen voor het goedkope segment. Dit zal verder uitgewerkt worden en aan de raad worden gepresenteerd in een komende commissie Wonen en Werken.

Gemeentebelangen is blij dat op verzoek van onze fractie de raad voor de zomer een extra denkpauze heeft ingelast. Hierbij werd duidelijk dat het eerste rapport onvolkomenheden vertoonde. Het nieuwe rapport was duidelijk beter onderbouwd. Hiervoor was wel nodig dat een van de kaders (financiƫle ruimte) wat werd opgerekt.

Gemeentebelangen is blij met de bouw van de nieuwe gymzaal.

Op dezelfde avond is een besluit genomen over de vervanging van sporthal De Scheg aan de Arthur van Schendellaan. Deze is hard aan vervanging toe. Onze fractie is blij met de oplossing die door het college is aangedragen. De sporthal wordt op dezelfde plaats herbouwd en voorzien van extra ruimtes voor maatschappelijke doeleinden die nu in het buurtnest zijn gevestigd. Op deze locatie kunnen dan woningen worden gerealiseerd.

Het doet recht aan de vele verzoeken vanuit onderwijs, maatschappelijke functies en breedtesport om de sporthal op dezelfde plaats te herbouwen. Gemeentebelangen is ook hier blij met nieuwbouw in plaats van opknappen. Tijdens de discussie kwam naar voren dat er nog steeds een deel van de breedtesport niet in onze gemeente terecht kan vanwege het gebrek aan accommodatie op de gewenste tijdstippen. Hiertoe werd, mede na een door GB en drie andere partijen ingediende motie, het college verzocht een onderzoek te starten naar de haalbaarheid van een 3e sporthal aan sportpark de Randhoorn.

Al met al een belangrijke avond voor de sporters, leerlingen en gebruikers van de multifunctionele ruimten.