• November 2017 - Informatieavond over Participatie!

November 2017 - Informatieavond over Participatie!

Op 21 november jl. organiseerde Gemeentebelangen een goed bezochte informatieavond, die in buurthuis Ponderosa plaats vond.
Vele belangstellenden hadden zich voor dit onderwerp aangemeld en dat is niet verwonderlijk, want overheid en burgers verwachten steeds meer van elkaar en dat vindt Gemeentebelangen ook terecht.
Het begrip participatie blijkt echter niet altijd even duidelijk te zijn, want niet iedereen is zich bewust van wat participatie inhoudt of heeft er een eigen begrip over.
In buurthuis Ponderosa nodigde de P.R. commissie van Gemeentebelangen mevrouw Clara Overes uit, om via een aansprekende inleiding, de vele facetten binnen participatie processen toe te lichten.
Clara Overes is deskundige op dit gebied en wist via een boeiende en op de praktijk gestoelde uiteenzetting ieders interesse te wekken.

Gelukkig was de presentatie geen eenrichtingsverkeer, want er werd volop gediscussieerd en werden vele standpunten en idee├źn over dit onderwerp tussen de vele aanwezigen uitgewisseld.

Vooral werd duidelijk dat goede informatie vooraf noodzakelijk is en dat er duidelijk uiteengezet dient te worden waarover men kan meepraten en in welke fase het participatieproject zich bevind.
Dit voorkomt teleurstellingen indien men andere verwachtingen over dit proces heeft.

Clara Overes ontving een mooie bos bloemen en een klaterend applaus was haar deel.

Gemeentebelangen ziet terug op een geslaagde informatieavond en na afloop werd er als afsluiting van deze bijeenkomst, vaak met een lekker drankje nog druk nagepraat.

Deze eerste informatieavond, georganiseerd door Gemeentebelangen, zal nog diverse vervolgen gaan krijgen!