Oktober 2017 - Inzamelen plastic afval bij hoogbouw

De raad heeft eerder al een motie aangenomen waarbij het college verzocht werd om te onderzoeken of het mogelijk is om de inzameling van plastic afval bij hoogbouw op een andere manier te doen. Nu worden de zakken afval aan een paal gehangen wat tot verloedering van het straatbeeld leidt en tot onnodige vervuiling van de omgeving.

Wethouder Bouma presenteerde in de commissie Wonen en Werken het plan van het college om het plastic afval bij hoogbouw in ondergrondse containers in te gaan zamelen.

Gemeentebelangen is tevreden met met de oplossing die door de wethouder is aangedragen omdat deze bijdraagt aan een schonere en veiligere buurt. De kwaliteit van de openbare ruimte is van belang voor een prettige leefomgeving en wordt op deze manier verbeterd!