• Juli 2017 Voorbereidingen verkiezingen

Juli 2017 Voorbereidingen verkiezingen

Zoals bekend zijn er komend voorjaar opnieuw gemeenteraadsverkiezingen en wel op 21 maart 2018.

In voorbereiding hierop is door de PR commissie van Gemeentebelangen op zaterdag 8 juli een bijeenkomst georganiseerd. Hierbij waren het bestuur (voorzitter Henk Elserman kon jammergenoeg niet aanwezig zijn), de fractie en de wethouder aanwezig. Het was een kick-off meeting die bijzonder geslaagd mag worden genoemd. Ook in het reces zullen een aantal werkzaamheden ter voorbereiding van de verkiezingen plaats gaan vinden.

Het bestuur, de fractie en onze wethouder wensen iedereen een hele fijne vakantie toe!