Juni 2017 - Nieuw Vervoerplan 2018-2027

Op 15 mei jl. heeft Connexxion de nieuwe plannen voor de busconcessie Amstelland en Meerlanden
voor de periode 2018-2017 gepresenteerd.

Wat betekenen deze plannen voor Uithoorn en De Kwakel?

Uit deze plannen kan het volgende opgemaakt worden:

  • Huidige lijn 146 (Uithoorn – Amsterdam station Bijlmer/Arena) komt te vervallen;
  • Huidige lijn 149 (Uithoorn busstation – Amstelveen busstation, via Nes a/d Amstel) komt te    vervallen, hiervoor komt een Flex bus in de plaats;
  • Huidige lijn 170 (Uithoorn Amstelplein – Amsterdam CS) wordt R-Net lijn 347 met een 24/7      verbinding. Deze lijn behoudt de huidige route maar rijdt niet meer door naar     Meerwijk/Amstelplein;
  • Huidige lijn 174 (Uithoorn – Amsterdam CS) gaat rijden vanaf Meerwijk/Amstelplein, viabusstation Uithoorn en dan via Amstelveen oost en Amstelveen Ziekenhuis naar busstation    Amstelveen;
  • Huidige lijn 242 (Wilnis – Amsterdam station Zuid) gaat rijden vanaf Mijdrecht, via Uithoorn       Zijdelwaard/Europarei, naar Amsterdam station Zuid;
  • Huidige lijn 340 (Haarlem – Uithoorn) gaat doorrijden tot Mijdrecht;
  • Nieuwe lijn 342 gaat rijden tussen Uithoorn – Schiphol met een 24/7 verbinding
Doordat lijn 170 zal worden omgezet in R-Net lijn 347, bestaat de kans dat er haltes in Uithoorn en
langs de Zijdelweg tussen Uithoorn en Amstelveen niet meer worden aangedaan door deze lijn. Voor
R-Net lijnen hanteert de Vervoerregio Amsterdam (VRA) namelijk een bedieningsgebied van 800
meter omtrek t.o.v. 400 meter omtrek voor niet R-Net lijnen.

Daarnaast is de frequentie waarmee lijn 174 door Meerwijk zal gaan rijden lager dan de huidige
frequentie waarmee lijn 170 rijdt:

nu: 3 x per uur doordeweeks overdag, dit wordt 2 x per uur;
nu: 2 x per uur doordeweeks in de avond, dit wordt 1 x per uur;
nu: zaterdag 3 x per uur overdag, 2 x uur in de avond, dit wordt 1 x per uur;
nu: zondag 2 x per uur overdag en in de avond, dit wordt 1 x per uur.

Ook zal lijn 174 niet meer doorrijden naar Wilnis en Amsterdam Centraal. De route van lijn 174 wordt
globaal:
Meerwijk/Amstelplein – Busstation Uithoorn – Amstelveen Waardhuizen – Amstelveen
Ziekenhuis – Busstation Amstelveen.

Lijn 146 en lijn 149 zullen verdwijnen; voor lijn 146 komt geen alternatief, het is de bedoeling dat
reizigers overstappen op lijn 300 op Amstelveen busstation om naar Amsterdam Zuidoost/Bijlmer te
reizen. Voor lijn 149 komt een Flex bus in de plaats, zie hiervoor de toelichting op de website van
Connexxion.

Lijn 342 is een ”nieuwe lijn” die een directe verbinding tussen Uithoorn en Schiphol Plaza gaat
verzorgen. Deze lijn zal, net als lijn 347, een 24/7 verbinding gaan krijgen.

In deze Vervoerplannen is geen rekening gehouden met de komst van de Uithoornlijn. Pas wanneer
er een definitieve opleverdatum van de tram bekend is zal Connexxion het onderliggende
vervoersnetwerk hierop gaan aanpassen.

Het openbaar vervoer voor de gemeente Uithoorn wordt geregeld door de Vervoerregio Amsterdam. Indien u uw mening over de nieuwe vervoerplannen kenbaar wilt maken door hoort onze fractie dit graag!