Juni 2017 - Verdeeldheid over re-integratieverordening

In de raadsvergadering op 1 juni jl. heeft de raad gedebatteerd over de re-integratieverordening participatiewet Uithoorn 2017.
In deze verordening stelt het college voor om mensen met een bijstandsuitkering een vergoeding te geven voor opleidingskosten. Op deze manier wordt de kans vergroot dat men aan het werk komt.


Voor een dergelijke vergoeding zijn wettelijk normen vastgesteld. Hierbij gaat de regering uit van een startkwalificatie waaraan een voldaan moet worden om een kans te maken in aanmerking te komen voor een betaalde baan. Onder startkwalificaties wordt verstaan een afgeronde Havo, VWO of VMBO niveau 2 opleiding.

Vooral voor personen zonder deze startkwalificatie kan scholing noodzakelijk zijn voor de re-integratie. Tot zover is de zaak voor ons helder en staan wij achter dit beleid.

In de nieuwe verordening is de mogelijkheid opgenomen dat bijstandsgerechtigden ook een Hoger Beroeps Onderwijs of Universitaire studie kunnen volgen ondersteund door de gemeente. Dit gaat voor ons echt een stap te ver. Deze mensen beschikken al over een startkwalificatie, omdat zij anders geen toegang zouden hebben tot een HBO of Universitaire studie en werkt daarom rechtsongelijkheid in de hand.

Voor zowel werkenden als bijstandsgerechtigden zijn zonder extra kosten de startkwalificaties bereikbaar. Wil men daarna een HBO of WO studie volgen zijn deze bereikbaar door de studie of zelf te bekostigen of de opleiding te volgen via een studiefinanciering.

Bijstandsgerechtigden met behulp van de gemeente een HBO of WO opleiding laten volgen, zonder enige vorm van tegenprestatie, vinden wij getuigen van rechtsongelijkheid.

Wij zijn ervan overtuigd dat de bijstandsmiddelen van de gemeente ingezet moeten worden om te kunnen re-integreren in het arbeidsproces en niet om te proberen een zo hoog mogelijk inkomen te genereren.

Veel mensen doen werk onder hun opleidingsniveau en proberen vanuit die situatie zijn of haar positie te verbeteren, al dan niet in samenwerking met de werkgever. Dit laatste vinden wij geen gemeentelijk taak.

In het debat werd gesteld, dat het nauwelijks voor zal komen dat de gemeente deze mogelijkheid zal aanbieden. Dit roept bij ons twee reacties op:

1. Voor welk probleem is dit dan een oplossing?
2. Waarom bieden we hier dan wel een (principiële) oplossing aan?

Voor VVD en Gemeentebelangen was dit reden om een amendement in te dienen waarin voorgesteld wordt om deze bovenwettelijke scholingsmogelijkheid uit de verordening te halen.

Uiteindelijk staakten de stemmen aangezien één raadslid niet bij de stemming aanwezig was.

De 5 VVD leden en de 4 Gemeentebelangen leden stemden samen met 1 OU lid voor het amendement. De 2 overige OU leden stemden samen met DUS! (3), CDA (2), PvdA (2) en Groen Uithoorn (1) tegen het amendement. Hierdoor werd de uitslag 10 tegen 10 en zal het amendement op 29 juni aanstaande opnieuw in stemming gebracht worden.