• Ferry Hoekstra
  • Ferry Hoekstra

Ferry Hoekstra

Raadslid
ferry.hoekstra@gemeentebelangen.nl


Een prettige woonomgeving is belangrijk voor het welzijn van veel mensen. Door mij in te zetten in de lokale politiek ben ik betrokken bij de besluitvorming over deze woonomgeving. Mijn doel hierbij is dat onze gemeente groen en leefbaar blijft, ondanks de druk vanuit de regio. Gemeentebelangen heeft als lokale partij mijn voorkeur, omdat er gericht gekeken wordt naar wat belangrijk is voor de lokale samenleving.

Samen met onze wethouder Hans Bouma heb ik mij ingezet voor een verbetering van het onderhoud van onze woonomgeving. Zo is er een onderhoudsplan voor meerdere jaren opgesteld voor objecten in de buitenruimte en is er nieuw beleid opgesteld over het omgaan met snippergroen.

De komende periode zal ik mij inzetten voor een verbetering van de kwaliteit van onderhoud van groen en grijs en het terugdringen van zwerfvuil.

Een ander onderwerp waar ik mij de afgelopen jaren mee heb bezig gehouden is het openbaar vervoer in onze gemeente. Er is inmiddels een nieuwe dienstregeling van start gegaan en met de komst van tramlijn naar Uithoorn zal er een hoop gaan veranderen. De komende periode zal ik mij opnieuw hiermee bezighouden.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een internationale handelsonderneming waar ik verantwoordelijk ben voor import- en douanezaken.

Lid van commissie Wonen & Werken, woordvoerder voor o.a. de volgende onderwerpen:

- Verkeer & vervoer
- Ontwikkeling dorpscentrum Uithoorn
- Openbare ruimte

Lid van Regioraad Vervoerregio Amsterdam (afgevaardigd namens gemeenteraad Uithoorn)