• Sjaak Verhaar
  • Sjaak Verhaar

Sjaak Verhaar

Raadslid
sjaak.verhaar@gemeentebelangen.nl

Voor mij is het belangrijk dat een gemeente goed bestuurd wordt en dit doe je niet alleen, maar met zijn allen. Daarmee bedoel ik de burgers en bestuurders samen, met elkaar. Via Gemeentebelangen heb ik de mogelijkheid om mij in te zetten voor de samenleving en dit is voor mij een mooie en betekenisvolle manier om iets te betekenen voor onze twee dorpen.

Vanuit mijn werkzame verleden draag ik de sierteeltsector in onze gemeente een warm hart toe en pleit ik voor voortzetting van de goede en intensieve samenwerking die er is binnen Greenport Aalsmeer. Deze samenwerking op het gebied van techniek en innovatie zorgt voor leer- en werkplekken voor jongeren binnen onze gemeente en voor het voortbestaan van deze mooie sector.

Een bijzonder stukje ontwikkeling vindt plaats langs de Iepenlaan in De Kwakel. Oude kassen worden hier gesloopt en hiervoor in de plaats komen woningen en reacreatiemogelijkheden. Vanaf het begin volg ik deze ontwikkelingen op de voet en hieruit blijkt dat als gemeente en inwoners gezamenlijk optrekken er iets heel moois kan ontstaan!

Veel plezier haal ik uit de werkbezoeken die wij met de fractie geregeld af leggen. Door langs te gaan bij organisaties en verenigingen binnen onze gemeente, laten we niet alleen onze waarderingen voor deze mensen (veelal vrijwilligers) zien, maar blijven we ook op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Lid van de commissie Wonen & Werken, woordvoerder voor o.a. de volgende onderwerpen:

- Greenport Aalsmeer
- Bestemmingsplannen
- Woningbouw
- Ontwikkeling woningbouw Kuil III
- Milieu & duurzaamheid
- Maatschappelijke ontwikkeling