• Herman Bezuijen
  • Herman Bezuijen

Herman Bezuijen

Fractievoorzitter & raadslid
herman.bezuijen@gemeentebelangen.nl

Ik voel me betrokken bij lokale gebeurtenissen en ontwikkelingen en ben om die reden  de lokale politiek in gegaan. Bij Gemeentebelangen voel ik mij enorm thuis en kan ik mij inzetten voor een prettige woon-en werkomgeving voor Uithoorn en De Kwakel. De lokale insteek van onze partij zorgt ervoor dat we keuzes maken die juist van belang zijn voor onze lokale samenleving.

In de afgelopen periode ben ik nauw betrokken geweest bij de werkgroep Schiphol van de gemeenteraad. Deze werkgroep heeft als doel om de geluidsoverlast voor Uithoorn en De Kwakel terug te dringen door Schiphol aan te spreken op de eerder gemaakte afspraken.

De accomodaties voor gym in de wijken Thamerdal en Zijdelwaard zijn eindelijk vastgesteld. Samen met Iris en Ferry heb ik mij volop ingezet om ervoor te zorgen dat deze wijken een fatsoenlijke accomodatie krijgen in de wijk en dicht in de buurt van de scholen die hier gebruik van maken. Daarnaast heb ik hartstochtelijk gepleit voor het behoud van sporthal De Scheg in Zijdelwaard.

Zoals altijd ben ik de afgelopen jaren kristisch geweest op de financien van onze gemeente. Bij aanvang van deze periode waren de cijfers weinig hoopgevend, maar onder andere door de inzet van onze wethouder Hans Bouma, is er voor de begroting 2018 voor het eerst in jaren weer wat lucht.


Lid van commissie Organiseren, woordvoerder voor o.a. de volgende onderwerpen:

- Gemeentelijke organisatie
- Greenpark Aalsmeer
- Schiphol
- Financiën