5. Gemeenschapszin

Gemeentebelangen Uithoorn - De Kwakel onderkent dat onze gemeente een grote verscheidenheid aan burgers bevat. Ieder met zijn/haar eigen mogelijkheden en kansen. Gemeentebelangen ziet het als taak van de gemeente om zwakkeren te beschermen.

Het betrekken van burgers, bedrijven en organisaties met verschillende achtergronden bij het samen ontwikkelen van de gemeente is een basiswaarde voor Gemeentebelangen. Niet alleen het betrekken van de burgers, maar ook het aanspreken van deze burgers op hun verantwoordelijkheid is een belangrijk uitgangspunt van onze partij. Mede door toepassing van de participatieladder willen we het meedenken en meedoen van onze inwoners en organisaties enthousiasmeren. Eigen initiatieven juichen we dan ook erg toe.