4. Goed beheer

Gemeentebelangen vindt dat het beheren van de gemeentelijke financiën gedaan moet worden alsof het de eigen portemonnee betreft. Onnodige uitgaven en kosten vermijden (zulks ter beoordeling van de gemeenteraad).

Gemeentebelangen vindt dat diensten die begroot zijn, maar niet geleverd worden, in principe via de begroting aan de burgers moet worden teruggegeven. Voorzichtigheid is geboden als het gaat om overhevelen van middelen van de ene voorziening naar de andere.

Een gezond financieel beleid moet leiden tot een sluitende begroting met zicht en visie op de toekomst. Het opbouwen van een buffer voor ???slechte tijden??? is hierbij een absolute voorwaarde.
Het ambitieniveau mag hierbij de begroting niet ontstijgen.