3. Eerlijkheid

Gemeentebelangen gaat uit van de eerlijkheid van iedereen die zich met de lokale politiek bemoeit.
Dit geldt voor het College van B&W, de raadsleden, ambtenaren, leden van politiek partijen, belangenorganisaties en verenigingen, adviesorganen, bedrijven, individuele burgers en verder iedereen die het beste met de lokale gemeenschap voorheeft.

Van eenieder mag verwacht worden dat integriteit een eerste vereiste is als het gaat om het besturen van de gemeente en het invullen van gezamenlijke taken. Gemeentebelangen verwerpt elke mogelijke vorm van eigen belang indien deze het algemene belang in de weg staan.