2. Democratie

Het democratisch beginsel staat hoog in het vaandel bij Gemeentebelangen. We onderschrijven dat er in de politieke arena niemand hoger in de rangorde staat dan de Gemeenteraad als democratisch gekozen afvaardiging van de inwoners van Uithoorn en De Kwakel. Het is aan de raad om taken en verantwoordelijkheden te delegeren aan het college van B&W.