1. Duidelijk vanaf het begin

Wat in De Kwakel eind 1969 begon als "Belangengroep De Kwakel", resulteerde na de raadsverkiezingen in 1970 in een flitsende start in de gemeenteraad met twee raadszetels.

Echte lokaal
Kenmerkend voor Gemeentebelangen, die naam werd al snel aangenomen omdat de belangen van iedereen in Uithoorn en De Kwakel altijd al serieus werden genomen, waren de slagvaardigheid, doorzettingsvermogen en de recht door zee politiek. ???Beloofd is beloofd???: daar gaat het om en daar staan we voor. Concrete verkiezingsprogramma???s en haalbare idee??n. Die gedachten van het eerste uur zien we ook naar de toekomst als actoren van onze inzet.

Vandaag
Vanaf de raadsverkiezingen van maart 2014 bestaat de raadsfractie van Gemeentebelangen uit vier zetels en zijn we vertegenwoordigd in het College van burgemeester & Wethouders. Gemeentebelangen is een partij om rekening mee te houden en werkt op basis van het Verkiezingsprogramma altijd actief aan het beste resultaat voor inwoners, verenigingen en instellingen en uiteraard ook de ondernemers. Hierbij hanteren we de drie hoofdtaken van de Gemeenteraad steeds als uitgangspunt. Deze zijn vertegenwoordigend, kaderstellend en controlerend.

Morgen
Gemeentebelangen Uithoorn / De Kwakel is een vereniging. Een groeiend aantal leden laat steeds een stevige en constructieve terugkoppeling zien naar fractie en wethouder. En dat is goed voor de vitaliteit van Gemeentebelangen. Er wordt gericht gewerkt aan nog meer interactief contact met iedereen in onze samenleving.

Wat kunt u bijdragen?
Spreekt onze aanpak u aan? Maak kennis met onze mensen. Informeel meepraten kan altijd: klachten bestaan niet, suggesties voor verbetering wel! Formeel meedoen is ook altijd een mogelijkheid. Zowel in ons bestuur als in de fractie.