Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Foto van de Fractie van Gemeentebelangen Uithoorn-De Kwakel

Gemeentebelangen
Uithoorn - De Kwakel

Maak kennis met de Fractie

Nieuwe ontwikkelingen binnen de partij


Foto ruilverkaveling-2.jpg

Januari 2020

Standpunt Ruilverkaveling

Gemeentebelangen vindt het onderzoek dat nu loopt naar mogelijkheden om in de ruilverkaveling woningbouw te creëren een goede zaak. Het voldoet hiermede aan de opdracht uit het coalitieakkoord: “Toon creativiteit waar het gaat om het vinden van mogelijkheden tot woningbouw in Uithoorn”.

Als alle aspecten voldoende onderzocht zijn zullen we, na consultatie met alle betrokken inwoners, bedrijven, verenigingen en andere instanties, onze keuze maken. Hierbij zullen we de voor- en nadelen op een rijtje zetten om tot een afgewogen besluit te komen.

Vooruitlopen op uitkomsten, die niemand nog kent, is voorbarig en vinden we niet getuigen van behoorlijk bestuur.


Kinderboerderij De Olievaar-1.jpg

Januari 2020

Gemeentebelangen trots op participatietraject

Tijdens de commissie organiseren op 14 januari jl. stond het raadsvoorstel; ‘krediet nieuwbouw kinderboerderij De Olievaar’ op de agenda.

Dit raadsvoorstel is een mooie uitkomst van een burgerinitiatief. Door het burgerinitiatief van Stichting Kinderboerderij De Olievaar is er een subsidie aanvraag gedaan voor nieuwbouw van het hoofdgebouw bij het SLS fonds. Door dit fonds wordt nu het mooie bedrag van €260.000 beschikbaar gesteld om de nieuwbouw te realiseren. 

Naast dat het nieuwe hoofdgebouw gebruikt zal worden voor de kinderboerderij, zal Ons Tweede Thuis gebruik gaan maken van het gebouw. Cliënten hebben straks de mogelijkheid om dagbesteding of vrijwilligerswerk op de kinderboerderij te doen. 

In samenspraak met Stichting kinderboerderij De Olievaar wordt het nieuwe gebouw eigendom van de gemeente. Wethouder Bouma vertelt dat een kinderboerderij geen kerntaak van de gemeente is, maar dat de grond en andere opstallen van het terrein dat de kinderboerderij huurt eigendom zijn van de gemeente. Het geld dat beschikbaar wordt gesteld is de subsidie die vanuit SLS ontvangen wordt; het kost de gemeente dus geen geld.

Gemeentebelangen is blij dat er constructief is meegedacht door de wethouder en vindt het fantastisch dat er vanuit dit burgerinitiatief in de toekomst nieuwe maatschappelijke activiteiten ontwikkelt kunnen worden. 

Wij wensen alle betrokkenen heel veel succes!

 2020-01-05 Artikel Oudjaarsavond Website aangep.JPG

Januari 2020

Extra ingelaste raadsvergadering

Op maandag 6 januari om 19.30 uur komt de raad van Uithoorn bijeen voor een extra vergadering naar aanleiding van de gebeurtenissen op oudjaarsdag. Op verzoek van de fractie van Gemeentebelangen is een spoeddebat aangevraagd. De fractie heeft een aantal vragen over wat er gebeurd is, hoe dit heeft kunnen plaatsvinden, maar nog belangrijker hoe we als gemeenteraad hier tegenaan kijken en in hoeverre onze inwoners een groter gevoel van veiligheid kunnen geven. De vergadering is voor iedereen toegankelijk.

Ook het feit dat hulpverleners van politie en brandweer tijdens de uitoefening van hun werk bestookt zijn met vuurwerk is onacceptabel.  


Gemeentebelangen
Uithoorn - De Kwakel

Bij de laatste verkiezingen in maart 2018 heeft de kiezer ons beloond met vijf zetels. Daarnaast zijn we op basis van het absolute aantal stemmen de grootste partij van Uithoorn en De Kwakel geworden!

Dit betekent dat wij, net als in de vorige bestuursperiode, opnieuw deel zullen nemen in het college van B&W door een wethouder voor te dragen. Tevens hebben wij een belangrijk aandeel gehad in het opgestelde coalitieakkoord.

Lees meer over de partij

Neem Contact op